Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry

W AQUA S.A. prowadzone są następujące rejestry:

 • Rejestr pracowników i byłych pracowników
 • Rejestr repertoria spraw sądowych
 • Rejestry księgowe
 • Rejestr kontrahentów
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki i wychodzącej ze Spółki
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr umów zawieranych przez AQUA S.A.
 • Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych
 • Rejestr posiadanych pozwoleń wodnoprawnych i decyzji administracyjnych.
 • Rejestr postępowań dotyczących zamówień publicznych/przetargowych
 • Archiwum wewnętrzne 
 • Rejestr zleceniobiorców i wykonawców
 • Rejestr pełnomocników
 • Księga akcyjna - od 01.03.2021r. zapis historyczny