Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Szanowni Klienci!

Informujemy, że Dziennik Podawczy, Biuro Obsługi Klienta oraz Dział Inwestycyjno- Techniczny znajdują się w budynku przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17 (parter).

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych działów dostępny jest na stronie www.aqua.com.pl/kontakt

Pisma można składać bezpośrednio na dzienniku podawczym, wysyłać elektronicznie na adres e-mail: zgodnie z wymogami dla dokumentów elektronicznych składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wysyłać pocztą tradycyjną.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej platformy eBOK, dzięki której mają Państwo dostęp do sald i rozliczeń, możliwość podawania stanu licznika, wysyłania wniosków, otrzymywania faktur w formie elektronicznej oraz szybkich i bezpłatnych płatności poprzez serwis płatniczy. Płatności również można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przelewów pocztowych oraz usługi polecenia zapłaty.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania spraw:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • listownie
 • pocztą elektroniczną
 • faxem
 • eBOK

W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej prosimy o kontakt
z poszczególnymi Działami.


Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta zajmuje się sprawami z zakresu m.in.:

 

 • zawierania umów o  zaopatrzenie w wodę i o odprowadzanie ścieków,
 • rozliczeń i windykacji należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 • przyjmowania reklamacji i skarg.

czynny:

poniedziałek, środa, piątek 7.00 – 15.00

wtorek, czwartek 7.00 – 16.00

Kontakt:

+48/33 82-80-250 - umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

+48/33 82-80-240 - rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

+48/33 82-80-301 – płatności / windykacja

+48/33 82-80-333 - przyjmowanie reklamacji i skarg

+48/33 82-80-373 - obsługa eBOK

 

Dział Inwestycyjno-Techniczny realizuje sprawy z zakresu min.:

 • wydawania warunków przyłączenia do sieci wod-kan.
 • uzgadniania lokalizacji inwestycji i dokumentacji projektowych
 • przygotowania umów o podłączenie do sieci wod.- kan.
 • odbiorów technicznych wybudowanych przyłączy i sieci wod-kan.
 • przejęć sieci wod.-kan.
 • kompleksowej usługi podłączenia do sieci AQUA S.A.
 • przygotowania oraz realizacji inwestycji własnych spółki

Kontakt:

+48/33 82-80-259, 298 - wydawanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.

+48/33 82-80-299 - uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe

+48/33 82-80-297, 343 - uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan.

+48/33 82-80-228 - informacja dotycząca wykonania nowych podłączeń

+48/33 82-80-262, 336 - odbiory techniczne sieci i przyłączy wod.-kan.

+48/33 82-80-291, 331 - kompleksowa usługa podłączenia do sieci wod.-kan. AQUA S.A.

+48/33 82-80-341, 263 - przejęcia sieci na majątek AQUA S.A.

+48/33 82-80-326 - bieżące inwestycje własne AQUA S.A.

+48/33 82-80-318,309 - planowane inwestycje własne AQUA S.A.

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Pogotowie wod.-kan. jest czynne całą dobę. Służby pogotowia przyjmują zgłoszenia o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dysponują informacją nt. przerw w dostawie wody. 

Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod całodobowe nr tel.:

994 - bezpłatny

+48/33 81-26-870 - pogotowie wodociągowe

604 192-992 - sms

+48/33 81-38-400 - pogotowie kanalizacyjne

lub poprzez stronę www.aqua.com.pl