Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Nadzorcza

Przemysław Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w dziale kontroli jakości w Teksid Aluminium Poland  Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (obecnie Nemak Poland Sp. z o.o.). W latach 2008-2010 jednoosobowo pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. handlu i marketingu w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. Od roku 2010 do marca 2015 był prezesem zarządu, dyrektorem ds. finansów i sprzedaży w Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w pracach członka rad nadzorczych spółek kapitałowych. Poczynając od 23 marca 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Przemysław Kamiński złożył oświadczenie, z którego treści wynika, że posiada rzeczywiste i istotne powiązania z Gminą Bielsko-Biała tj. akcjonariuszem „AQUA” S.A., który dysponuje akcjami „AQUA” S.A. reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A., bowiem pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Aleksandra Podsiadlik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Posiada wykształcenie wyższe o specjalności administracja samorządowa. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie i Stowarzyszenia „Copernicus” w Hamburgu. Praktyka zawodowa w administracji publicznej oraz firmach świadczących usługi doradcze dla administracji w Hamburgu i Berlinie. Od 2004 roku zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, od 2007 roku na stanowisku naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Pani Aleksandra Podsiadlik złożyła oświadczenie, z którego treści wynika, że posiada rzeczywiste i istotne powiązania z Gminą Bielsko-Biała tj. akcjonariuszem „AQUA” S.A., który dysponuje akcjami „AQUA” S.A. reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A., bowiem jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej na stanowisku Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Janusz Michałek - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Doktor nauk społecznych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także z zakresu MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Tytuł naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktywny działacz na rzecz innowacyjnego Śląska – jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, założył i przewodniczy Komitetowi Zarządzającemu Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Jako członek Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach służy wiedzą i doświadczeniem angażując się w projekty na styku nauki, przemysłu i edukacji m.in. w Klaster SA&AM, Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich, Rada ds. Elektromobilności Województwa Śląskiego, Śląskim Forum Ekspertów przy Marszałku Województwa Śląskiego. Od 2017 roku jako prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, rozwija i zarządza według rankingu FDI Business Financial Times najlepszą strefą ekonomiczną w Europie oraz drugą na świecie.

Członek Rady Nadzorczej - Pan Janusz Michałek złożył oświadczenie, z którego treści wynika, że nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z żadnym akcjonariuszem „AQUA” S.A., który dysponuje akcjami „AQUA” S.A. reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. oraz spełnia kryteria niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Arkadiusz Kocot - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, magister zarządzania finansami przedsiębiorstw. Od 1992 roku sprawował funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem kapitału prywatnego, komunalnego i Skarbu Państwa. W latach 2013-2014 był prezesem zarządu w spółce Prefabet Bielsko-Biała Sp. z o.o. Następnie do 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. W latach 2018-2022 był prezesem zarządu w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.. Obecnie pracuje na stanowisku kierowniczym w Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT sp. z o.o. w Bytomiu. Z branżą wod-kan związany od 2007 roku.

Członek Rady Nadzorczej - Pan Arkadiusz Kocot złożył oświadczenie, z którego treści wynika, że nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z żadnym akcjonariuszem „AQUA” S.A., który dysponuje akcjami „AQUA” S.A. reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. oraz spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dominik Pawiński - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, magister finansów i bankowości. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe rozpoczął w 2005 roku jako księgowy. Od 2011 r. do 2019 r. pełnił funkcje Skarbnika w Urzędzie Gminy Kozy. Następnie od 2019 r. pełni funkcje Skarbnika Miasta Bielska-Białej.

Członek Rady Nadzorczej - Pan Dominik Pawiński złożył oświadczenie, z którego treści wynika, że posiada rzeczywiste i istotne powiązania z Gminą Bielsko-Biała tj.  akcjonariuszem „AQUA” S.A., który dysponuje akcjami „AQUA” S.A. reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A., bowiem pełni funkcję Skarbnika Miasta Bielska-Białej oraz nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Szczegółowe kompetecje rady nadzorczej spółki zostały określone w § 29-39 Statutu Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej uchwalonym dnia 12 marca 1990 roku.