Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Nadzorcza

Przemysław Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w dziale kontroli jakości w Teksid Aluminium Poland  Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (obecnie Nemak Poland Sp. z o.o.). W latach 2008-2010 jednoosobowo pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. handlu i marketingu w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. Od roku 2010 do marca 2015 był prezesem zarządu, dyrektorem ds. finansów i sprzedaży w Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w pracach członka rad nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie, poczynając od 23 marca 2015 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

PDFOświadczenie członka Rady Nadzorczej o powiązaniach z akcjonariuszem "AQUA" S.A.

 

Aleksandra Podsiadlik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Posiada wykształcenie wyższe o specjalności administracja samorządowa. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie i Stowarzyszenia „Copernicus” w Hamburgu. Praktyka zawodowa w administracji publicznej oraz firmach świadczących usługi doradcze dla administracji w Hamburgu i Berlinie. Od 2004 roku zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, od 2007 roku na stanowisku naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

PDFOświadczenie członka Rady Nadzorczej o powiązaniach z akcjonariuszem "AQUA" S.A.

 

Andrzej Sikora - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia sędziowskie oraz adwokackie, zdał także egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. W latach 1997-1998 pełnił funkcję wojewody bielskiego, sprawował nadzór nad spółkami Skarbu Państwa na terenie ówczesnego województwa bielskiego. Następnie w okresie 2000-2007 pracował na stanowisku dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Ponadto w okresie 2005-2019 pracował jako radca prawny w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (gmina, powiat, województwo, związek komunalny), w tym w latach 2007-2008 był dyrektorem Wydziału Obsługi Prawnej w Urzędzie Marszałkowskiem w Katowicach. Od roku 2010 do 2018 prowadził własną Kancelarię Radcy Prawnego w Jaworzu. Posiada doświadczenie w pracach członka rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym także spółek komunalnych.

PDFOświadczenie członka Rady Nadzorczej o powiązaniach z akcjonariuszem "AQUA" S.A.

 

Arkadiusz Kocot - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, magister zarządzania finansami przedsiębiorstw. Od 1992 roku sprawował funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem kapitału prywatnego, komunalnego i Skarbu Państwa. W latach 2013-2014 był prezesem zarządu w spółce Prefabet Bielsko-Biała Sp. z o.o. Następnie do 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Z branżą wod-kan związany od 2007 roku. Aktualnie jest prezesem zarządu w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

PDFOświadczenie członka Rady Nadzorczej o powiązaniach z akcjonariuszem "AQUA" S.A.

 

Dominik Pawiński - Członek Rady Nadzorczej AQUA S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, magister finansów i bankowości. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe rozpoczął w 2005 roku jako księgowy. Od 2011 r. do 2019 r. pełnił funkcje Skarbnika w Urzędzie Gminy Kozy. Następnie od 2019 r. pełni funkcje Skarbnika Miasta Bielska-Białej.

PDFOświadczenie członka Rady Nadzorczej o powiązaniach z akcjonariuszem "AQUA" S.A.
 

Szczegółowe kompetecje rady nadzorczej spółki zostały określone w § 29-39 w statucie Spółki Akcyjnej AQUA w Bielsku-Białej uchwalonym dnia 12 marca 1990 roku.