Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania

AQUA S.A. prowadzi działalność na podstawie:

  • przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023. poz. 537 tj.);
  • statutu Spółki AQUA S.A.,
  • wpisu do rejestru handlowego - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział VIII Gospodarczy - numer 0000030779,
  • zezwoleń gmin na prowadzenie działalności,
  • regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gmin objętych działaniem Spółki,
  • regulaminów Władz Spółki,
  • regulaminu organizacyjnego określającego formalnoprawne i organizacyjne zasady działalności gospodarczej.