Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej AQUA S.A., udostępniona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 paźdzeirnika 2001 r. nr 112, poz. 1198 z póź. zm.).  

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej. Wyjątek stanowi informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona.

 

Wyłączenie jawności informacji publicznej następuje na podstawie art. 5 ust.1 i ust. 2 ustawy, tj. w szczególności ze względu na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy.