Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie spraw

AQUA S.A. wznawia bezpośrednią obsługę klienta w zakresie:

 • przyjmowania korespondencji na dzienniki podawczym
 • zawierania umów 
 • rozliczeń należności
 • nowych podłączeń do sieci AQUA S.A.
 • przyjmowanie skarg i reklamacji.

OBSŁUGA KLIENTA odbywać się będzie w godzinach:

poniedziałek, środa, piątek - 7.00-15.00

wtorek, czwartek - 7.00-16.00

Przerwa techniczna (dezynfekcja) w godz.: 11.00-11.30

AQUA S.A. wprowadziła działania profilaktyczne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W sali obsługi klienta jednocześnie mogą być obsługiwane tylko cztery osoby. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce (dozownik z płynem umieszczony w pomieszczeniu portierni).

Jednocześnie informujemy, że KASA została ZLIKWIDOWANA. Prosimy o dokonywanie płatności za pośrednictwem  bankowości elektronicznej lub przelewów pocztowych.

Szczególnie zachęcamy do korzystania z elektronicznej platformy eBOK, dzięki której mają Państwo dostęp do sald i rozliczeń, możliwość podawania stanu licznika, wysyłania wniosków, otrzymywania e-faktury oraz szybkich i bezpłatnych płatności poprzez serwis Przelewy24.

 


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania spraw:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • listownie
 • pocztą elektroniczną
 • faxem
 • eBOK


Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

czynny:

poniedziałek, środa, piątek 7.00 – 15.00

wtorek, czwartek 7.00 – 16.00

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta zajmuje się sprawami z zakresu m.in.:

 • rozliczania odbiorców z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 • prowadzenie spraw w zakresie zawierana umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • przyjmowanie skarg i reklamacji.

 

Kontakt:

+48/33 82-80-250 - umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

+48/33 82-80-240 - rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

+48/33 82-80-301 - płatności

+48/33 82-80-333 - skargi i reklamacje

+48/33 82-80-373 - obsługa eBOK

 

Dział Inwestycyjno-Techniczny

 

Dział Inwestycyjno-Techniczny realizuje sprawy z zakresu min.:

 • wydawania warunków technicznych
 • uzgadniania lokalizacji inwestycji i dokumentacji projektowych
 • przygotowania umów o podłączenie do sieci wod.- kan.
 • odbiorów technicznych
 • przejęć sieci wod.-kan.
 • kompleksowej usługi podłączenia do sieci AQUA S.A.
 • przygotowania oraz realizacji inwestycji własnych spółki

 

Kontakt:

+48/33 82-80-259, 298 - wydawanie warunków technicznych

+48/33 82-80-299 - uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe

+48/33 82-80-297, 343 - uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan.

+48/33 82-80-228 - umowy o przyłączenie do sieci wod.-kan.

+48/33 82-80-262, 336 - odbiory techniczne sieci i przyłączy wod.-kan.

+48/33 82-80-291, 331 - kompleksowa usługa podłączenia do sieci wod.-kan. AQUA S.A.

+48/33 82-80-341 - przejęcia sieci na majątek AQUA S.A.

+48/33 82-80-249 - bieżące inwestycje własne AQUA S.A.

+48/33 82-80-239 - planowane inwestycje własne AQUA S.A.

 

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Pogotowie wod.-kan. jest czynne całą dobę. Służby pogotowia przyjmują zgłoszenia o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dysponują informacją nt. przerw w dostawie wody. 

Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod całodobowe nr tel.:

 

994 - bezpłatny

33 81-26-870 - pogotowie wodociągowe

604 192-992 - sms

33 81-38-400 - pogotowie kanalizacyjne

lub poprzez stronę www.aqua.com.pl