Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie spraw

Szanowni Klienci!

W związku z epidemią COVID-19, w trosce o Klientów oraz pracowników, do 26.02.2021 roku w „AQUA” S.A. obsługa Klienta odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, systemu e-BOK oraz telefonicznie.

Możliwość osobistego załatwienia spraw w „AQUA” S.A., tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Pracownik wyznaczy miejsce i termin spotkania.

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych działów dostępny jest na stronie www.aqua.com.pl/kontakt
Pisma składane do tej pory na dzienniku podawczym należy wysyłać elektronicznie na adres
e-mail: aqua@aqua.com.pl

W przypadku składania dokumentacji technicznej (projekty) oraz uzgodnień lokalizacyjnych powyżej formatu A3, dokumenty należy złożyć do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku „AQUA” S.A. w godz. 7.00-15.00 bądź wysłać pocztą tradycyjną.

Wprowadzone środki ostrożności podyktowane są troską o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Jednocześnie informujemy, że KASA została ZLIKWIDOWANA. Prosimy o dokonywanie płatności za pośrednictwem  bankowości elektronicznej lub przelewów pocztowych.

Szczególnie zachęcamy do korzystania z elektronicznej platformy eBOK, dzięki której mają Państwo dostęp do sald i rozliczeń, możliwość podawania stanu licznika, wysyłania wniosków, otrzymywania e-faktury oraz szybkich i bezpłatnych płatności poprzez serwis Przelewy24.

 


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania spraw:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • listownie
 • pocztą elektroniczną
 • faxem
 • eBOK


Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta zajmuje się sprawami z zakresu m.in.:

 • rozliczania odbiorców z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 • prowadzenie spraw w zakresie zawierana umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • przyjmowanie skarg i reklamacji.

 

Kontakt:

+48/33 82-80-250 - umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

+48/33 82-80-240 - rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

+48/33 82-80-301 - płatności

+48/33 82-80-333 - skargi i reklamacje

+48/33 82-80-373 - obsługa eBOK

 

Dział Inwestycyjno-Techniczny

 

Dział Inwestycyjno-Techniczny realizuje sprawy z zakresu min.:

 • wydawania warunków technicznych
 • uzgadniania lokalizacji inwestycji i dokumentacji projektowych
 • przygotowania umów o podłączenie do sieci wod.- kan.
 • odbiorów technicznych
 • przejęć sieci wod.-kan.
 • kompleksowej usługi podłączenia do sieci AQUA S.A.
 • przygotowania oraz realizacji inwestycji własnych spółki

 

Kontakt:

+48/33 82-80-259, 298 - wydawanie warunków technicznych

+48/33 82-80-299 - uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe

+48/33 82-80-297, 343 - uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan.

+48/33 82-80-228 - umowy o przyłączenie do sieci wod.-kan.

+48/33 82-80-262, 336 - odbiory techniczne sieci i przyłączy wod.-kan.

+48/33 82-80-291, 331 - kompleksowa usługa podłączenia do sieci wod.-kan. AQUA S.A.

+48/33 82-80-341 - przejęcia sieci na majątek AQUA S.A.

+48/33 82-80-249 - bieżące inwestycje własne AQUA S.A.

+48/33 82-80-239 - planowane inwestycje własne AQUA S.A.

 

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Pogotowie wod.-kan. jest czynne całą dobę. Służby pogotowia przyjmują zgłoszenia o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dysponują informacją nt. przerw w dostawie wody. 

Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod całodobowe nr tel.:

 

994 - bezpłatny

33 81-26-870 - pogotowie wodociągowe

604 192-992 - sms

33 81-38-400 - pogotowie kanalizacyjne

lub poprzez stronę www.aqua.com.pl